LID VOOR DE COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

INFORMATIE

Bedrijf Gemeente Bergeijk
Geplaatst op 08/04/2019
Standplaats Bergeijk
Werklocatie Bergeijk
Provincie Noord-Brabant
Aantal uren per week 4 uur
Dienstverband Tijdelijk
Carriereniveau Ervaren/Midcareer
Opleidingsniveau HBO

FUNCTIEOMSCHRIJVING


De gemeente Bergeijk kent een onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. De gemeente Bergeijk zoekt per 1 juli 2019 één nieuw lid voor de Commissie Bezwaarschriften.

 

Lid voor de Commissie Bezwaarschriften


Algemeen
De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de bestuursorganen van de gemeente naar aanleiding van bezwaarschriften tegen besluiten op diverse rechtsgebieden, met uitzondering van personele aangelegenheden, belastingen, sociale zekerheid en zorg. Daartoe hoort de commissie betrokken partijen. De zittingen worden (flexibel) gepland op basis van het aantal ingediende bezwaarschriften en beschikbaarheid van de leden. De zittingen worden op woensdagavonden gehouden. Eén lid van de commissie wordt benoemd voor een termijn van drie jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

Samenstelling
De commissie bestaat uit een voorzitter en 4 leden. De leden rouleren. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Profiel
Wij zijn op zoek naar een commissielid die:

  • Beschikt over goede communicatieve- en sociale vaardigheden en empathisch vermogen.
  • Beschikt over een relevante juridische opleiding en ervaring met bestuursrechtelijke aangelegenheden.
  • In staat is tot onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming.
     

Informatie
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij de secretaris van de commissie bezwaarschriften, Yentl van Bakel, tel. nr. 0497-551455, of via email aan y.vanbakel@bergeijk.nl.

Sollicitaties
Sollicitaties dienen vóór 1 juni 2019 te worden gericht aan Gemeente Bergeijk, P&O, t.a.v. Britt van der Aa, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk of via email aan info@bergeijk.nl onder vermelding van vacature nr. 19.02.

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 19 juni 2019 vanaf 16.00 uur.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.